Læreplass, Lærekandidatplass eller praksiskandiat


Adresse i folkeregisteret hvis annen enn postadressen (for eksempel foresatte)


Du kan fylle ut flere bedrifter i prioritert rekkefølge:
(for oversikt over medlemsbedrifter se: http://www.okrm.no/medlemsbedrifter/ )


Dersom jeg ikke får læreplass i faget som er mitt førstevalg, er jeg intressert i læreplass i:


Fyll ut fravær fra videregående skole


Ja / Nei / Ikke valgt


Ikke bestått / Bestått / Meget godt bestått


Utdanning VG1 / Grunnkurs


Eventuelt VG1/grunnkurs nr. 2:


Utdanning VG2 / VK1


Eventuelt VG2/VK2 nr. 2:

Annet

Vitnemål, arbeidsattester, eventuelt helseattest, referanser/anbefalingsbrev, dokumentert fravær eller andre vedlegg skal lastes opp eller sendes pr. e-post til post@okrm.no.

De påfølgende spørsmålene er stilt for å kunne gi det rette opplæringstilbudet, tilrettelegging undervegs og til fag-/svenneprøven

Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg.